Skip to content

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Majchrzaka świadczy obsługę prawną polegającą na bieżącej współpracy opartej o udzielone stałe zlecenia jak i w zakresie indywidualnych, jednorazowych przypadków przedstawionych przez Klientów.

 

W ramach świadczonych usług Kancelaria zapewnia obsługę prawną w sprawach gospodarczych, w tym windykację należności pieniężnych na etapie postępowania poprzedzającego wstąpienie na drogę procesu, prowadzenia postępowania sądowego sensu stricte, jak i  postępowania egzekucyjnego.

 

Ponadto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Kancelaria zapewnia ochronę prawną w zakresie zabezpieczenia praw twórców i autorów, w szczególności przypadku naruszenia przysługujących im uprawnień. Dzięki zdobytemu doświadczeniu Kancelaria zapewnia również pomoc jak i reprezentację przy negocjowaniu i ustalaniu warunków umów z zakresu prawa zobowiązaniowego oraz prawa rzeczowego.

Oferta Kancelarii Radcy Prawnego Piotra Majchrzak skierowana jest zarówno do Klientów biznesowych jak i indywidualnych w celu pełnej realizacji przedstawionych oczekiwań.

 

 

In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt 
– W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie